Op 10 aug. 1980 werd ik bevestigd als predikant van de Herv. Gemeenten te Garijp en Oudega (Sm), waar ik werkte tot 1987. Toen werd het werkterrein verlegd naar de Hervormde Gemeente in Leeuwarden-Huizum (de wijk rondom de Kurioskerk) en vanaf 1992 in de Hervormde Gemeente te Drachten (de wijk rondom de Grote Kerk). In 2001 vertrok ik naar Joure, om predikant te worden binnen de Hervormde Gemeente in Joure, die in 2008 samenging met de Gereformeerde Kerk; sindsdien de Protestantse Gemeente te Joure.

Op 12 april 2015 nam ik afscheid van de gemeente in Joure wegens emeritaat. Het werd een groots afscheid met 750 mensen en met muziek van Netty Otter (zang), Wim Houtsma ( marimba), Joël Hofman (trombone), de cantorij o.l.v. Grietje Dam – Riemersma en het orgel werd bespeeld door Bob Pruiksma. Het is nog steeds een bijzondere herinnering en een voorrecht om zo je officiële werk in de gemeente te kunnen afronden.